Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ging het nieuwe online kenniscentrum van het Florence Nightingale Instituut van start. Een bijzonder moment, want dit instituut is een van de eerste instellingen die de omslag maakt van een fysiek museum naar een digitaal kenniscentrum en virtueel museum. Storia begeleidde dit proces.

Het Florence Nightingale Instituut houdt zich bezig met de geschiedenis van verpleging en verzorging. Op het digitale kennisinstituut staat historische informatie, foto’s en films, blogs en educatieve opdrachten voor leerlingen in het MBO en HBO.

fni website