Tijdens de Gelderse Landdag op 29 oktober zal de commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje het eerste exemplaar van het boek Gelderland grensland in ontvangst nemen. In deze rijk geïllustreerde bundel over Gelderse grenzen nemen ruim twintig historici en geografen de lezer mee langs de verschillende grenzen van Gelderland. gelderland-grensland_web-1024x874

Wat betekenden al die grenzen voor de inwoners van dit gebied? In welke mate werd hun identiteit erdoor gevormd? Hoe gingen zij met grenzen om? Door de blik te richten op verschillende tijden en verschillende soorten grenzen toont Gelderland grensland niet alleen verrassende inzichten in de Gelderse geschiedenis, maar ook in het fenomeen ‘grenzen’ in het algemeen. Gelderland grensland bevat onder meer tientallen speciaal voor dit boek vervaardigde kaarten.

De bundel is een coproductie van de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland en het Gelders Genootschap. De redactie bestaat uit Dolly Verhoeven, Marc Wingens, Simon van den Bergh en Maarten Gubbels.