Wie bepaalt wat waarde is, wat waarde heeft, en welke criteria daarvoor gelden? Hoe schatten we een object, een brontekst en een erfgoedstuk op waarde? Deze vragen raken de kern van ieder debat over het ‘nut’ van de geschiedbeoefening. Op vrijdagmiddag 17 juni vond in LUX in Nijmegen een debat plaats in de reeks ‘Criteria van Waarde’ van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Tijdens deze debatreeks deelden en bediscussieerden historici, waaronder ook Dolly Verhoeven, hun eigen ervaringen met constructie, selectie en toepassing van ‘criteria van waarde’.

De verslagen van het debat zijn te vinden via de volgende links: Criteria van waarde: Bewaarplaatsen, Criteria van waarde: Erfgoed en Criteria van waarde: Publieksgeschiedenis.