Na 11 jaar stopt prof. dr. Dolly Verhoeven met de leeropdracht ‘Geschiedenis van Nijmegen’ . De leeropdracht kreeg ze van de gemeente die hiermee de geschiedenis van Nijmegen meer bij het grote publiek bekend wilde maken. De leeropdracht is gezamenlijk ingevuld met de Radboud Universiteit, waar Verhoeven een leerstoel had en lesgaf. Er is veel bereikt: naast wetenschappelijke projecten groeide het jaarlijks terugkerende evenement 024 Geschiedenis Nijmegen, ontstond het Geschiedeniscafé en waren er nog vele andere initiatieven die de geschiedenis van Nijmegen op de kaart zetten.

Leeropdrachten
De leeropdracht die Dolly Verhoeven in 2008 kreeg, gaat over het vertalen van historische kennis naar publiekspresentaties. Zowel voor studenten als voor inwoners van de stad. Met als doel meer besef te krijgen van de historische identiteit en deze in te zetten voor de stad Nijmegen. Sinds 2014 is Dolly Verhoeven ook bijzonder hoogleraar Gelderse geschiedenis. Deze leeropdracht wordt voortgezet.

Veel bereikt
Vanuit de leeropdracht zijn meerdere onderzoeken gedaan naar Nijmeegse onderwerpen, zoals een promotieonderzoek naar de Hanze (en de rol van Nijmegen daarin). Naast haar betekenis in het wetenschappelijke veld was Dolly Verhoeven vooral zichtbaar in en voor de stad. Onder haar voorzitterschap groeide 024Geschiedenis uit tot een succesvol en druk bezocht evenement. Ook heeft ze als voorzitter aan de wieg gestaan van de Geschiedeniscafé’s in Nijmegen, een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich beroepshalve of als vrijwilliger bezighoudt met de Nijmeegse geschiedenis. Initiatieven zoals de Verhalenbank Nijmegen, erop gericht om Oral History over Nijmeegse geschiedenis te bevorderen, konden ook op haar warme belangstelling en tomeloze inzet rekenen. In de afgelopen elf jaar heeft zij meerdere publicaties (boeken, bijdragen aan boeken, artikelen en columns), lezingen en optredens verzorgd.

Levensloopinterviews
De gemeente Nijmegen heeft besloten om na 11 jaar de leeropdracht niet te verlengen. De gemeente Nijmegen en Radboud Universiteit gaan nog met elkaar in gesprek over een mogelijke (andere) leeropdracht. Eind oktober 2019 stopt Dolly Verhoeven met haar werk voor de leeropdracht Geschiedenis van Nijmegen. Zij richt zich de komende tijd op de afronding van een interviewproject over Nijmegen. In 2017 is zij begonnen met het afnemen van levensloopinterviews voor een onderzoek naar stedelijke identiteit en naar de betekenis van de stad Nijmegen voor haar inwoners. De boekpresentatie is in het voorjaar van 2020 gepland. De boekpresentatie grijpen we aan als feestelijk moment om officieel afscheid te nemen van prof. dr. Verhoeven en haar te bedanken voor haar inzet voor de leeropdracht Geschiedenis van Nijmegen. Ze heeft de geschiedenis van Nijmegen letterlijk voor het voetlicht gebracht.