Tussen droom en daad, dat is het thema van de landelijke Maand van de Geschiedenis die op 1 oktober van start ging. Het is een thema dat goed past bij de huidige tijd. Al maandenlang worden we via de media geconfronteerd met de dromen die miljoenen vluchtelingen koesteren over een beter leven voor zichzelf en hun kinderen. Een leven in vrede, een leven met kansen voor de toekomst. Ze hopen in Europa hun dromen waar te kunnen maken, maar krijgen te maken met een werkelijkheid die weerbarstig is.

Campagne beeld Maand van de Geschiedenis 2015.

Campagne beeld Maand van de Geschiedenis 2015.

Dromen van een beter leven, dat doen mensen overal en in alle tijden. Het nastreven van die dromen is een krachtige motor voor verandering en vernieuwing . Dat geldt voor individuen maar ook voor dorpen, steden en landen. Hoe zou vandaag de dag het leven in Nijmegen zijn als de Romeinen niet hadden gedroomd van heerschappij in Europa, als keizer Barbarossa niet had gedroomd over een eigen burcht op het Valkhof, als de stad niet had gedroomd over wederopbouw na de oorlog en als waterbouwkundigen niet hadden gedroomd over een rivier die veilig en zonder overstromingen zijn weg zoekt naar de zee?
Wie zich met geschiedenis bezighoudt, concentreert zich meestal op het begrijpen en verklaren wat er daadwerkelijk gebeurd is. Met de vraag hoe de geschiedenis verlopen zou zijn ‘als …’ , houden serieuze historici zich niet bezig. Dat is iets voor sciencefictionschrijvers en gamemakers. Toch is het boeiend om soms even weg te dromen bij het onvoorspelbare verloop van de geschiedenis. Stel eens dat de Valkhofburcht in 1797 niet was afgebroken: dan had de Waalbrug vast niet op de huidige plek gelegen, zou er nu misschien een verkeersader dwars door de huidige benedenstad lopen, maar had de stad wel een toeristische trekpleister van jewelste gehad.
Wie zich wil verdiepen in Nijmeegse dromen en daden, en de betekenis die deze hadden voor de ontwikkeling van de stad, kan zijn hart ophalen in het volgend weekend. Tijdens 024geschiedenis komen drie dagen lang historische dromen voorbij die uitkwamen, en dromen die in rook opgingen. Voor mensen met belangstelling voor geschiedenis een droomweekend!