Alle Nederlandse provincies zijn er inmiddels van voorzien: een overzichtswerk met de overkoepelende provinciale geschiedenis. Met uitzondering van Gelderland. Daar moet verandering in komen, vinden verschillende Gelderse organisaties. De Radboud Universiteit, stichting Erfgoed Gelderland en de Gelderland Bibliotheek slaan daarom de handen ineen om Gelderland eindelijk haar eigen geschiedenisboek te geven. Op zaterdag 10 maart werden de plannen hiervoor gepresenteerd.

Het Verhaal van Gelderland
Onder de noemer Het Verhaal van Gelderland werd op 10 maart in Kasteel Doorwerth het plan voor een overkoepelende geschiedenis van Gelderland aangeboden aan de Gelderse gedeputeerde voor Cultuur en erfgoed Josan Meijers. Het kasteel was speciaal voor deze gelegenheid gratis toegankelijk voor publiek.

Het Gelderse verhaal samen vertellen
Het veelomvattende plan voorziet in een meerdelig en publieksvriendelijk (wetenschappelijk verantwoord) boekwerk, maar beoogt ook participatie van en samenwerking tussen lokale historici, organisaties en musea. Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis aan de Radboud Universiteit, is één van de initiatiefnemers en presenteerde het plan namens de betrokken partijen: ‘Het is vreemd dat Gelderland nog geen overzichtswerk van haar eigen geschiedenis heeft. Alle andere provincies hebben de afgelopen jaren een dergelijk boekwerk laten maken op basis van de meest actuele wetenschappelijke studies. Dat moeten we veranderen.’

Geschiedenis in allerlei vormen
Stichting Erfgoed Gelderland wil ook het publiek op diverse manieren betrekken bij de totstandkoming van het historische overzichtswerk. Alle organisaties en personen die zich bezighouden met de Gelderse geschiedenis kunnen hun bijdrage leveren. Het Verhaal van Gelderland zal voor geïnteresseerden regelmatig en in allerlei vormen te zien zijn. Zo werken de Ridders van Gelre bijvoorbeeld aan een stripboek over het Hertogdom Gelre. Dit stripverhaal verschijnt naar verwachting in december 2018. Het volledige overzichtswerk met de Gelderse geschiedenis zal over een paar jaar gereed zijn.