Op 3 mei 1418 bezegelden steden en ridders van Gelre een verbond. Daarin  claimden ze onder meer het recht zelfstandig bijeen te komen om bestuurlijke zaken te bespreken en het recht het beleid van de hertog en zijn raad te controleren. De zeshonderd jaar oude verbondsbrieven kunnen gezien worden als het begin van het Gelderse parlement.

3 mei 2018, 13.30 – 17.00 uur
De Provincie Gelderland en de Radboud Universiteit herdenken deze bijzondere gebeurtenis op donderdag 3 mei 2018 met een mini-symposium waarin verleden en heden elkaar raken. U bent van harte uitgenodigd om dit mini-symposium bij te wonen. De toegang is gratis. Aanmelding per mail via 600jaarGeldersParlement@gelderland.nl.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging en het programma.