Privacy Statement

Gardenierslaan 38
7314 CX Apeldoorn
info@storia.nl
www.storia.nl

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Storia verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Welke (persoons)gegevens verwerken wij van u?
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Functienaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Inschrijfnummer KvK

Storia verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Storia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst voor het leveren van onze diensten en producten
en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
• Het afhandelen van financiële transacties;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om rechtstreeks contact te kunnen leggen om mediapublicaties tot stand te brengen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Storia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Voor financiële gegevens hanteren wij een wettelijke
bewaartermijn van zeven jaar.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden die
gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Storia verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe brengen wij uw websitebezoek in kaart?
Op de website worden mogelijk algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens
die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de
werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen
informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt
aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw
instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie
bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.

Beveiliging
Storia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via d.verhoeven@storia.nl.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar d.verhoeven@storia.nl. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Storia zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

Versie: mei 2018