Overzicht van recente projecten

Advies, Projectleiding

Florence Nightingale Instituut

Van museum naar online kenniscentrum

 

Het Florence Nightingale Instituut houdt zich al jarenlang bezig met de geschiedenis van verpleging en verzorging. Eerst gebeurde dat in de vorm van een fysiek museum met permanente en tijdelijke tentoonstellingen. In 2013-2014 werd de omslag gemaakt naar een volledig online kenniscentrum.

Informatie, foto’s, films en interviews worden op de FNI-site themagewijs aangeboden in de vorm van dossiers. ¬†De dossiers hebben een speelse blokstructuur, waardoor ze laagdrempelig zijn. Verdiepende informatie is te vinden in de vorm van literatuurlijsten. Voor studenten in het mbo en hbo zijn educatieve opdrachten beschikbaar. Zo kiest het FNI een eigentijdse vorm om de geschiedenis van de verplegende en verzorgende beroepen te presenteren.

Storia was bij de omslag betrokken in de rol van projectbegeleider.

 

Werkzaamheden:
Projectbegeleiding

Opdrachtgever:
Florence Nightingale Instituut

Gereed:
Mei 2014