Overzicht van recente projecten

Evenement, Projectleiding

Verhaal van Gelderland

Het boek

 

Verhaal van Gelderland is een initiatief van hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven aan de Radboud Universiteit, Erfgoed Gelderland, de Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland. Het doel is de geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te presenteren en beleefbaar te maken.

Vierdelig boek

Centraal in het project staat het vierdelige boek Verhaal van Gelderland, dat in november 2022 verscheen. In ruim 1500 pagina’s vertelt dit boekwerk de geschiedenis van Gelderland van de prehistorie tot heden. De boeken zijn zeer rijk geïllustreerd en ze bevatten zo’n 200 nieuw getekende kaarten.

Aan de boeken is ruim drie jaar gewerkt door een team van ruim dertig auteurs en redactieleden, onder leiding van Dolly Verhoeven. Ook het lokale erfgoedveld in Gelderland is bij het project betrokken. Meer dan honderd erfgoedorganisaties hebben in januari 2019 hun steun toegezegd door het ondertekenen van een convenant. In de jaren daarna hebben deze partners tips en verhalen aangeleverd en hielpen ze met het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

Het Verhaal van Gelderland is uitgegeven bij Boom uitgevers in Amsterdam.

Andere deelprojecten

Het maken van een boek over de Gelderse geschiedenis is één van de deelprojecten van het Verhaal van Gelderland. Andere deelprojecten zijn het digitaliseren van lokale historische tijdschriften, het presenteren van bijzondere museumobjecten en het ontwikkelen van educatieve producten. Deze deelprojecten worden uitgevoerd door Erfgoed Gelderland.

Verhaal van Gelderland wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.

 

Werkzaamheden:
Initiatiefnemer, projectleider en hoofdredacteur van het boekproject

Gereed: 2022

Meer informatie: 
Zie de website van Erfgoed Gelderland: erfgoedgelderland.nl/verhaalvangelderland

Verhaal van Gelderland