Gelderland heeft het mooiste historische verhaal van Nederland, maar bijna niemand kent het. En dat moet veranderen. Hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven werkt daarom aan een strijdplan om de kennis over de geschiedenis van Gelderland te vergroten. Ze zoekt daarbij zoveel mogelijk samenwerking met andere erfgoedorganisaties.

‘Rare provincie’
Waarom is een historisch verhaal nodig? Dolly Verhoeven: “Gelderland lijkt misschien een rare grote provincie met veel uithoeken en verschillende culturen, maar eigenlijk horen we al heel lang bij elkaar. Twee miljoen Gelderlanders delen bijvoorbeeld de geschiedenis van het middeleeuwse Hertogdom Gelre. Kennis over dat verleden is belangrijk om mensen ook nu met elkaar te verbinden en de Gelderse identiteit te versterken.”

Ridders van Gelre
Verhoeven heeft haar eerste medestanders al gevonden. De Ridders van Gelre ondersteunen de missie van de hoogleraar Gelderse geschiedenis. Zij hervatten op 5 september hun strijd voor meer kennis over de Gelderse geschiedenis in hun televisie- en radioprogramma’s op Omroep Gelderland. De Ridders zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Ridder René Arendsen: “Er liggen zoveel kansen om onze prachtige G

Dolly Verhoeven met de Ridders van Gelre

Dolly Verhoeven met de Ridders van Gelre

elderse historische verhalen beter te vertellen. De vaderlandse geschiedenis richt zich alleen op de Randstad en dat nationale verhaal hebben wij in Gelderland veel te lang gevolgd. Dat is doodzonde, want wij hebben een eigen prachtige regionale geschiedenis. De Gelderse Gouden Eeuw was bijvoorbeeld rond 1400. Het Hertogdom Gelre was één van de machtigste landen van West-Europa. De Gelderse hertog regeerde lange tijd van Harderwijk tot vlakbij Koblenz.” Behalve een goed naslagwerk missen we in Gelderland nog meer essentiële zaken om het Gelderse verhaal te vertellen. Ridder Bas Steman legt uit: “Iedere provincie heeft een museum dat ruimte biedt aan de provinciale geschiedenis. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Friesland, Drenthe, Groningen, zelfs Flevoland heeft een museum over de eigen geschiedenis. Alleen in Gelderland missen we dat. Het zou prachtig zijn als bijvoorbeeld de bestaande Gelderse musea over een aantal jaren gezamenlijk één Gelders verhaal kunnen vertellen.”

Basisverhaal
Hoogleraar Verhoeven wil geen nieuw museum oprichten, maar ze werkt graag samen met de bestaande regionale en lokale musea in Gelderland. Ze vindt wel dat een gemeenschappelijk Gelders basisverhaal daarvoor noodzakelijk is. Op dit moment ontbreekt dat in Gelderland. Verhoeven: “Bijna iedere provincie heeft een driedelig overzicht van de provinciale geschiedenis vanaf de prehistorie tot en met de twintigste eeuw. Dat is het startpunt voor nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor scholieren bij de voorbereiding van hun spreekbeurt of voor musea bij de inrichting van een nieuwe expositie. Gelderland is de enige provincie zonder meerdelig historisch overzichtswerk. Dat moet veranderen.” Verhoeven wil zich nu vooral richten op een betere samenwerking tussen iedereen die geïnteresseerd is in Gelderse geschiedenis. Verhoeven: “Op 29 oktober organiseren we met Erfgoed Gelderland in het stadhuis van Zutphen de Gelderse Landdag. Eeuwenlang was dat de naam voor de vergadering van de Gelderse ridders en burgers. Tijdens de Landdag willen we met historische organisaties en het geïnteresseerde publiek ons enthousiasme delen over de Gelderse geschiedenis.” Ook de Ridders van Gelre gaan nu al aan het werk. Ridder René: “Naast de vijftien televisieprogramma’s waarin we de eenheid van Gelderland benadrukken, organiseren we ook weer vijftien Gelredagen op zaterdagochtend. Daarbij mag iedereen gratis een historische locatie in Gelderland bezoeken. We gaan samen strijden voor de Gelderse geschiedenis.”

Ridders van Gelre is vanaf 5 september iedere maandagavond vanaf 17.20 uur te zien op Omroep Gelderland. Ieder uur herhaald. De eerste Gelredag is op zaterdag 10 september in Zevenaar.