Blauwvosjes

Blauwvosjes

Nog ruim een week te gaan voor de honderdste Vierdaagse en de vierdaagsekoorts is intussen al flink opgelopen. Het magische getal honderd vormt de aanleiding voor veel extra activiteiten en veel extra media-aandacht. In Museum Het Valkhof en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis roepen exposities het beeld en de sfeer op van de afgelopen negenennegentig wandeltochten. In de regionale en landelijke media verschijnen interviews met oud-lopers, van wie sommigen al tientallen edities achter de rug hebben. De Vierdaagse blijkt verslavend.

Voor het imago van Nijmegen is de Vierdaagse heel bepalend. Recent onderzoek laat zien dat bijna de helft van alle Nederlanders de stad associeert met het wandelevenement. Daarnaast ziet een derde Nijmegen vooral als een historische stad. Waarschijnlijk denkt men daarbij vooral aan de Romeinen en de Middeleeuwen, maar na ruim een eeuw (de eerste editie was in 1909) is de Vierdaagse langzamerhand toch ook een serieus historisch fenomeen geworden.

Zo’n fenomeen vraagt om serieus historisch onderzoek. Dat kan ook, want over de Vierdaagse is veel materiaal beschikbaar. In het Nijmeegse archief liggen duizenden foto’s, filmpjes en documenten opgeslagen. De honderdste Vierdaagse was voor het archief aanleiding om een onderdeel beter toegankelijk te maken: de deelnemerslijsten. Oorspronkelijk zijn die met de hand geschreven en dat maakte ze lastig doorzoekbaar. De afgelopen tijd hebben vrijwilligers alle vooroorlogse wandelaars ingevoerd in digitale bestanden. Daarmee kunnen straks familiegeschiedenissen worden aangevuld: wanneer liep opa de Vierdaagse, en liep hij hem uit? De gegevens zijn ook bruikbaar voor sporthistorisch onderzoek: waar kwamen de lopers vandaan, en veranderde dat in de loop der tijd?

Het digitaliseren van archiefinformatie is een nieuwe hobby voor steeds meer mensen. Geen stoffig werk in stille depots, maar gewoon thuis met een kopje koffie erbij achter de eigen pc. Via de website ‘Vele handen’ kunnen vrijwilligers kiezen voor een project dat ze interesseert: bevolkingsregisters uitpluizen, gevangenisdossiers digitaliseren of persfoto’s koppelen aan gebeurtenissen. Of meewerken aan het Vierdaagseproject, dat toepasselijk ‘Vele voeten’ is gedoopt en dat nog veel naoorlogse lijsten omvat die op digitalisering liggen te wachten. Een soort van participerende geschiedbeoefening dus. Wellicht een tip voor regenachtige zomerdagen? Maar pas op: bijna net zo verslavend als het lopen zelf.