Overzicht van recente projecten

Boek

Canon van het Gelders verleden

Geschiedenis van Gelderland

 

Deze canon van Gelderland vertelt in vijftig korte en aansprekende verhalen de geschiedenis van deze provincie. Beginnend bij de grafheuvels op de Veluwe, via de graven en hertogen van Gelre, langs de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog tot aan de huidige provinciegrenzen.

Het boek is voorzien van veel prachtige afbeeldingen en kaarten. Bovendien zijn bij elk hoofdstuk tips gegeven om verder te lezen of erop uit te trekken. De Geschiedenis van Gelderland is uitgegeven door de Walburg Pers in Zutphen. Speciaal voor het onderwijs is in het boek een schema opgenomen waarin de Gelderse canon vergeleken wordt met de landelijke canon en de ’tien tijdvakken’ die op veel scholen gebruikt worden.

 

Werkzaamheden:
Samenstelling en eindredactie (met Marc Wingens)

Opdrachtgever:
Stichting Gelders Erfgoed

Gereed:
Oktober 2010

Meer informatie:
Bekijk de website van Walburg Pers.