Columns

Met regelmaat schrijft prof. dr. Dolly Verhoeven columns over de verbinding tussen actualiteit en geschiedenis. De meeste daarvan verschijnen op zaterdag in De Gelderlander (editie Nijmegen e.o.) in de rubriek InZicht. In die rubriek laten wetenschappers van de Radboud Universiteit hun licht schijnen over een actuele kwestie. Hieronder staan de meest recente columns.

Eigen geschiedenis eerst!

Eigen geschiedenis eerst!

De geschiedenis die wij op school leren, is vooral de geschiedenis van het westelijk deel van het land. Gelderland kent in veel opzichten een eigen verhaal. Het tv-programma ‘Ridders van Gelre’ vertelt die op ludieke wijze.

Een nieuwe donjon voor kasteel Hernen?

Een nieuwe donjon voor kasteel Hernen?

De Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen denkt na over een eventuele herbouw van de toren van kasteel Hernen, die in de achttiende eeuw is ingestort. Het publiek mag hierover meepraten en meedenken.

Ons zullen ze wel vergeten

Ons zullen ze wel vergeten

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog is het herdenken niet verminderd, maar de vorm ervan veranderde wel. Lag twintig jaar geleden nog sterk het accent op keuzes die mensen maakten voor goed of fout, nu is er vooral aandacht voor het persoonlijke verhaal.

Nieuwe wijn in oude zakken

Nieuwe wijn in oude zakken

Innovatie is tegenwoordig een toverwoord. Maar ook in het verleden werd er natuurlijk voortdurend vernieuwd. Met dit verschil, dat nieuwigheden toen vaak verpakt werden als iets ouds en vertrouwds.

Rivaliteit in de regio

Rivaliteit in de regio

De rivaliteit tussen Arnhem en Nijmegen kent een lange geschiedenis. Wordt het langzamerhand geen tijd om te kijken naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons scheidt.

Vriend en vijand

Vriend en vijand

Het thema van de maand van de geschiedenis is vriend en vijand. In een grensgebied als Nijmegen spreekt zo’n thema extra tot de verbeelding.

Vakantietijd in de regio

Vakantietijd in de regio

Nijmegen en Arnhem proberen al sinds het eind van de negentiende eeuw toeristen te trekken – en ze mikten daarbij grotendeels op hetzelfde publiek. Dat gold toen, en het geldt eigenlijk nog.

Studententradities

Studententradities

In het Portugese Porto gaan studenten eenmaal per jaar de straat op om zich vol trots te tonen aan de bewoners van de stad. Interessant voorbeeld om na te volgen in Nijmegen?

De Franse slag

De Franse slag

De Franse regering is boos over het voornemen van de Belgen om een herdenkingsmunt uit te brengen bij de 200ste herdenking van de Slag om Waterloo. In Nederland ging op Waterdloodag ruim 100 jaar de vlag uit.

Liefdadigheid en moraal

Liefdadigheid en moraal

De relatie tussen liefdadigheid, eigenbelang en moraal is een gecompliceerde. Dat geldt niet alleen vandaag de dag maar was ook in het verleden het geval.

Zielen redden

Zielen redden

Allerzielen is een goed voorbeeld van hoe snel onze tradities kunnen veranderen. Wie weet nog wat pesjoenkelen is?

Vader van welk Europa

Vader van welk Europa

In het Karel de Grotejaar 2014 wordt keizer Karel in diverse tentoonstellingen gepresenteerd als ‘vader van Europa’. Maar over welk Europa hebben we het dan eigenlijk?